(Açık Öğretim Lisesi) - Ankara 4.5

4.4 star(s) from 252 votes
GMK BULVARI FEVZİ ÇAKMAK 1. SOK. 24/21 Çankaya, Ankara
Ankara,
Turkey
Download vCard Share
Send Message Add Review

About (Açık Öğretim Lisesi)

How to contact (Açık Öğretim Lisesi) ?

More about (Açık Öğretim Lisesi)

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ TANIMLAR
YENİ KAYIT:
Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt yaptırma işlemine denir.

KAYIT YENİLEME:
Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan, AKTİF ve DONUK öğrencilerin sınava girebilmek için yaptırdıkları işleme denir.

FORM-C:
Açık Öğretim Lisesi'nde durumu SİLİK olup, en az iki dönem KAYIT YENİLEME yaptırmayan öğrencilerin AKTİF olabilmesi için yaptırdığı kayıt işlemine denir.

TASDİKNAMELİ FORM-C:
Açık Öğretim Lisesi'nden tastikname almış ve yeniden Açık Öğretim Lisesi'nde okumak isteyen öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi'nden daha önce almış oldukları tasdiknamenin aslı ile yaptırdığı kayıt işlemine denir.

KREDİ:
Öğretim programlarında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısına denir.

AKTİF ÖĞRENCİ:
Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrenciye denir.

DONUK ÖĞRENCİ:
Kaydını bir kez yenilemeyen öğrenciye denir.

SİLİK ÖĞRENCİ:
Üst üste en az iki kez kaydını yenilemeyen ya da Açıköğretim Lisesi'nden tasdikname ile ayrılmış öğrenciye denir.

MUAF OLMA:
Üç kez sınavına girilen ancak başarısız olunan ortak dersin başarma zorunluluğunun ortadan kalkmasına denir.Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz,muaf olunan ders istenirse tekrar alınabilir.

ORTAK DERS:
Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için mutlaka alınması gereken derslere denir.Üç kez alınıp başarısız olunursa muaf olunur.

SEÇMELİ DERS:
Mezuniyet kredisini tamamlamak için,ortak ve alan derslerinin yanında alınan derslere denir.

ALAN DERSLERİ:
Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerinin öğrenim gördükleri alandan mezun olabilmeleri için alarak başarmak zorunda oldukları derslerdir.

OTURUM:
Sınavlarına girilecek derslerin sınavların yapılacağı günlere göre (Cumartesi-Pazar) sabah ve öğleden sonra yerleştirilmesine denir.Bir oturumda en fazla altı dersten sınava girilebilir.

DERS SEÇME:
Kayıt yenileme döneminde sınavına girilecek derleri belirlemeye denir.

ALAN:
Öğrencinin tercih ettiği program türüne denir.

DENKLİK:
Yurt dışındaki okullardan alınmış olan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi, diploma ve benzeri belgelerin incelenerek, Açıköğretim Lisesi'nde hangi alan, dönem ve kaç krediye eşdeğer olduğunun belirlenmesine denir.

SINAV İLİ:
Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girmek istediğiniz ile denir.

ADRES İLİ:
İkametgah adresinizin bulunduğu ile denir.

ÖĞRENCİLİK HAKKI:
Açık Öğretim Lisesinde okuyarak paso, öğrenci belgesi gibi haklardan faydalanma durumuna denir. 12 dönem ve üzeri Açık Öğretim Lisesi öğrencileri söz konusu öğrencilik hakkından faydalanamaz ancak okuma hakları kayıtlarını yeniledikçe devam eder.

DÖNEM:
Eğitim-öğretimin başladığı tarihlerden dönem sınavlarının yapıldığı tarihlere kadar geçen süreye denir.

Tanıtım bağlantısı; http://www.aol.meb.gov.tr/upload/aol_tanitim/index.html

Where is (Açık Öğretim Lisesi) located ?

TOP10 PLACES NEAR TO (AçıK ÖğRETIM LISESI)

Updates from (Açık Öğretim Lisesi)

Review (Açık Öğretim Lisesi)

   Loading comments-box...